Taniec

PSALM 37. Z DYSTANSU / HEROIZM WIDZENIA w Atrium UAP

W ramach XXVII Edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki nastąpiła 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 19.00 w Atrium UAP w Poznaniu trzecia odsłona PSALMU 37. Dziękujemy za zaproszenie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu, organizatorom Festiwalu z UAP oraz kuratorowi Januszowi Oleksie za możliwość podzielenia się naszym komunikatem artystycznym i za wszelkie wsparcie. Dziękujemy publiczności, że zechciała być z nami podczas trzeciej odsłony naszego performansu.

Performans fotograficzno-taneczno-muzyczny otworzył tym razem dwie części wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza.

Kurator wystawy, Janusz Oleksa, we wprowadzeniu do wydarzenia powiedział: „Część główna, do której są Państwo zaproszeni, działa obrazem, działa ruchem, tańcem, działa dźwiękiem i muzyką. Autorami tego przedsięwzięcia są: pomysłodawca całości pan Andrzej Hajdasz – fotograf, choreografowie i tancerze, pani Alisa Makarenko i pan Alexey Torugunakov, muzycy, trójka artystów – Lidia Wysocka, Urszula i Michał Gil.

Część pierwsza to Psalm 37, [który] często w przypisach jest [nazywany] losem ludzi złych i dobrych. Jest to niezwykła refleksja, niezwykle wrażliwa i bardzo mądra w kontekście dramatycznych czasów, w których żyjemy.

Część druga to zestaw prac Andrzeja Hajdasza z czterech cykli, które miały swoje odsłony w poprzednich całościowych wystawach”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja własna z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja oczyma widzów. Serdecznie dziękuję uczestnikom performansu, którzy zechcieli podesłać mi zrobione przez siebie zdjęcia w trakcie wydarzenia w Atrium na UAP-ie. Z satysfakcją umieszczam je w tym miejscu, by pokazać ich kadrami wrażenie, jakie zrobił na publiczności pokazany projekt. Wrażliwości tych autorek zawdzięczam dystans potrzebny do spojrzenia na swój własny spektakl. Jeszcze raz dziękuję Renacie Bajce Janockiej, Elżbiecie Tomalak, Hannie Andrzejewskiej-Ashley i Barbarze Maćkowskiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowy opis wydarzenia. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Film nakręcony podczas performansu na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach XXVII Poznańskiej Edycji  Festiwalu i Sztuki, można obejrzeć, klikając poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę (pierwsze wykonanie) i Michała Gila. Wszelkie prawa zastrzeżone.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wirtualny spacer po wystawie w Atrium UAP, ze ścieżką dźwiękową z drugiej części performansu, w wykonaniu Urszuli Gil na wiolonczeli, można obejrzeć, klikając poniżej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PSALM 37 – trzecia odsłona w Atrium UAP w Poznaniu

W ramach XXVII Edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawimy 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 19.00Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20 trzecią odsłonę PSALMU 37.
Performans fotograficzno-taneczno-muzyczny otworzy tym razem dwie części wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza. Pierwsza część składa się z dwunastu prac pod wspólnym hasłem: HEROIZM WIDZENIA. Druga część zatytułowana Z DYSTANSU to siedem obrazów będących próbą refleksji nad kondycją człowieka wobec realnych zagrożeń. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i interpretacją poetyckich słów Psalmu 37. Całość stanowi wspólny komunikat artystyczny fotografa – Andrzeja Hajdasza (autora prac), choreografów i tancerzy – Alisy Makarenko i Alexeya Torgunakova, którzy zatańczą podczas odsłaniania obrazów, oraz muzyków – Urszuli Gil, Lidii Wysockiej i Michała Gila, którzy stworzyli oprawę muzyczną i zagrają na żywo podczas wydarzenia.

„Ten projekt zmienia się razem z nami, dojrzewa – mówi fotograf – wystawiamy go w kolejnym miejscu przy współudziale innej publiczności. Nabieramy dystansu… Pomysł trzeciej odsłony pt. Z DYSTANSU zainicjował telefon od wiolonczelistki. W trakcie próby muzycy rozmawiali o tym, jak bardzo ludzie obojętnieją na tragedię, gdy trwa wystarczająco długo i dzieje się z dala od nich. Jak szybko wracają do codzienności. Więc postanowiliśmy spojrzeć na swój projekt Z DYSTANSU, bo – patrzymy na nasz projekt i żyjemy nim już od 2022 roku, więc Z DYSTANSU, Alexey pracuje teraz w Paryżu, stamtąd patrzy na wschód, więc Z DYSTANSU. Z dystansu widzimy więcej, a jednocześnie mniej… potrzeba nam heroizmu widzenia…”.

Materiały organizatora XXVII Festiwalu Nauki i Sztuki. Kliknij tutaj…

PSALM 37. HEROIZM WIDZENIA w Galerii U Jezuitów

Na zaproszenie Galerii U Jezuitów w Poznaniu we czwartek 7 marca 2024 roku miała miejsce druga odsłona performansu „Psalm 37”, którego premiera odbyła się w roku 2023 w Łazędze Poznańskiej. Tym razem projekt otrzymał podtytuł „Heroizm widzenia” i tym samym stał się zachętą do odważnego patrzenia na świat, zmieniającą się rzeczywistość i nas samych dotkniętych zarazą i wojną lub obserwujących z daleka ludzkie cierpienie. Tej refleksji towarzyszyła nadzieja na odzyskanie spokoju, ale też próba obudzenia ze stanu obojętności czy niezauważania ludzkich problemów.

Podczas perfromansu zostały odsłonięte fotokompozycje Andrzej Hajdasza „Psalm 37” przez tancerzy Alisę Makarenko i Alexeya Torgunakova, przy akompaniamencie muzyki skomponowanej i zagranej przez Lidię Wysocką, Urszulę Kołaczek i Michała Gila.

W drugiej sali otwarto po performansie odrębną wystawę rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza, „Heroizm widzenia”, na którą złożyło się dziesięć prac z rozmaitych zrealizowanych projektów.

Liczna publiczność stała się równoprawnymi uczestnikami wydarzenia, współodczuwając emocje wywołane przez tancerzy, muzyków i autora fotografii.

Szczególne podziękowania należą się Ojcu Jackowi Wróblowi, dyrektorowi Galerii U Jezuitów za życzliwość i pomoc przy organizacji, oraz Januszowi Oleksie, kuratorowi wystaw, za merytoryczne wsparcie, cenne uwagi i wygłoszone na wstępie słowa, które wprowadziły w nastrój tego wieczornego spotkania łączącego obraz, ruch i dźwięk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Film nakręcony podczas performansu na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w Galerii U Jezuitów w Poznaniu można obejrzeć, klikając poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę (pierwsze wykonanie) i Michała Gila. Wszelkie prawa zastrzeżone.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relacja fotograficzna z performansu oraz dwa kadry, jeden z wystawy PSALM 37, drugi z HEROIZMU WIDZENIA.

PSALM 37. HEROIZM WIDZENIA – zapraszamy 7 marca 2024, godz. 19:00

Zaproszenie

„Galeria U Jezuitów” oraz autorzy projektu zapraszają na performans i wystawę we czwartek 7 marca 2024 roku o godzinie 19.00 na ul. Dominikańską 10 w Poznaniu.  To już druga odsłona projektu fotograficzno-taneczno-muzycznego, będącego próbą ilustracji Psalmu 37, wyrażona poprzez wspólny komunikat artystyczny fotografa, choreografki i tancerza oraz muzyków. Premiera miała miejsce w roku 2023 w siedzibie „Łazęgi Poznańskiej” w Poznaniu na Świętym Marcinie.

Refleksji na temat kondycji człowieka wobec realnych zagrożeń, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i odzyskać „substancję wymarzoną” towarzyszy też zachęta do heroizmu widzenia. Można patrzeć i nie widzieć, nie rozumieć tego, na co się patrzy, nie dostrzegać, ignorować, ale też nadawać nowe znaczenia, zestawiać w nieoczekiwane konteksty – nieistniejące, ale możliwe.

Częścią wydarzenia będzie performans na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w choreografii i wykonaniu Alisy Makarenko i Alexeya Torgunakova z muzyką graną na żywo przez Urszulę Kołaczek, Lidię Wysocką i Michała Gila.

W drugiej sali otwarta zostanie tuż po performansie wystawa pt. Heroizm widzenia autorstwa Andrzeja Hajdasza, na którą składają się  rysunki fotograficzne powstałe z inspiracji baletem i tańcem współczesnym.

Wystawę można zwiedzać  jeszcze w dniach 8 do 10 marca 2024 roku w godzinach 12.00-18.00 w „Galerii u Jezuitów”.

PSALM 37 – PERFORMANS I WYSTAWA

W niedzielę 18 czerwca 2023 roku o godzinie 18.00 w Atelier Wimar / Łazęga Poznańska, Święty Marcin 75 w Poznaniu miał miejsce performans artystyczny na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych. Zgodnie z zapowiedzią, mimo przeciwności losu, dotarli do Poznania Alisa Makarenko i Alexey Torgunakov,  którzy przy muzyce granej na żywo przez Urszulę Kołaczek, Lidię Wysocką i Michała Bandurę odsłonili zaambalowane rysunki fotograficzne Andrzeja Hajdasza podczas niezwykłego, poruszającego performansu, w obecności licznie przybyłej publiczności.

PSALM 37: CISI  ODZIEDZICZĄ  ZIEMIĘ. Nasz  projekt fotograficzno-taneczno-muzyczny jest próbą refleksji nad kondycją człowieka wobec realnych zagrożeń, jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i odzyskać „substancję wymarzoną”. Jest też próbą sformułowania wspólnego komunikatu artystycznego fotografa, choreografki, tancerza i muzyków.

W projekcie uczestniczą: fotograf-pomysłodawca Andrzej Hajdasz, tancerz Alexey Torgunakov, choreografka i tancerka Alisa Makarenko.

Współtwórcy podczas pracy, fot. Barbara Hajdasz

Muzykę skomponowali i wykonali: Urszula Kołaczek – wiolonczelistka, Lidia Wysocka – pianistka, Michał Bandura – puzonista. Nad całością pieczę kuratorską roztoczył Janusz Oleksa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relacja z wydarzenia w postaci filmu. Kliknij poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowy opis projektu w postaci pliku PDF. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBRAZOBRANIE w Atrium UAP – kolejna odsłona

Wczoraj to znaczy 18 maja 2023 roku, miało miejsce otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza podczas performansu jego pomysłu w choreograficznej i performatywnej oprawie Pauliny Wycichowskiej przy dźwiękach muzyki granej na żywo przez Malwinę Paszek. Wydarzenie to odbyło się w ramach XXVI Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu w Atrium Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz. Była to druga odsłona projektu pokazanego po raz pierwszy w trakcie inauguracji Warsztatów Tańca Współczesnego DANCING fairPayce 2022 w Poznaniu.

Projekt żyje i z biegiem lat zmienia się. Wzbogacają go nowe doświadczenia, nowa przestrzeń, nowi widzowie i czas. Niezmiennie towarzyszy mu natomiast duch Zochy, Zofii Stryjeńskiej, której obrazy i biografia tak zafascynowały trzech twórców „Obrazobrania”.

Relacja z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

 

Podczas performansu towarzyszyła nam też Iza Jankowska, która przekazała mi kilkanaście kadrów wykonanych przez nią w czwartkowy wieczór. Izo, bardzo Ci za to dziękujemy. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć jej autorstwa, które będą nam przypominać atmosferę tamtego wydarzenia.


Materiały z premiery w ramach DANCING fairPlayce POZNAŃ 2022. Kliknij tutaj

NOC MUZEÓW – Złotów, Zagroda Krajeńska

Na zaproszenie Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 14 maja 2022 roku można było uczestniczyć w Zagrodzie Krajeńskiej po raz kolejny w performansie „Muzeum emocji”. Projekt będącym czymś więcej niż tylko wernisażem obrazów fotograficznych Andrzeja Hajdasza zyskał w nowej przestrzeni skansenu, wśród zieleni nad jeziorem całkiem nowy wymiar.

Relacja z performansu znajduje się poniżej.

MUZEUM EMOCJI 2022 – Złotów, Zagroda Krajeńska
relacja z wydarzenia

MUZEUM EMOCJI – premiera [lipiec 2021]

4 lipca 2021 odbyła się nareszcie długo wyczekiwana premiera projektu „Muzeum emocji”. Pracę na tym przedsięwzięciem rozpoczęliśmy w maju 2019 roku. Byliśmy gotowi w październiku 2020 roku. Niestety pandemia Covid 19 stanęła nam na przeszkodzie. Na dzień przed premierą nadeszła wiadomość, że nie możemy wpuścić do sali wielkiej Domu Polskiego w Zakrzewie publiczności. Dopiero teraz udało się nam pokazać efekt naszych wysiłków.

Czternaście moich rysunków fotograficznych w formacie 120 x 80 cm powstałych z materiałów sesyjnych ożywiła podczas wielkiego otwarcia wystawy Agnieszka Fertała. W mistrzowski sposób ukazała zawarte w nich emocje, pokazała wielki kunszt taneczny i choreograficzny. Wprowadziła nas w świat uczuć od radości po rozpacz, wzruszała i zachwyciła.
Ziściło się coś, o czym zawsze marzyłem – moje rysunki fotograficzne ożyły i to w wybitnym stylu. Agnieszko, brawo!

Nastrój potęgowała muzyka wykonana na tak wielu instrumentach, że trudno by je było tu wszystkie wymienić… a na wszystkich przygrywał Jacek Grzesiak – człowiek orkiestra. Jacku, dzięki!

Gościł nas Dom Polski w Zakrzewie. Wielki szacunek dla pani dyrektor, Barbary Matysek-Szopińska, i podziękowania za pomoc, życzliwość i serce.

Była z nami również Viktorija Valentynović, moja koleżanka fotografka, której zawdzięczamy wspaniałe zdjęcia z premiery. Viktorija, labai ačiū!

Słowa wdzięczności kieruję do widzów, że zechcieli z nami dzielić emocje, że czuło się ich obecność!

Andrzej Hajdasz


Muzeum emocji – próba generalna; na zdjęciu Agnieszka Fertała (powyżej)

Poniżej zdjęcia  z premiery autorstwa Viktoriji Valentynović.

MUZEUM EMOCJI – przedpremiera

W przeddzień premiery, dnia 10 października 2020 roku, odbył się w Domu Polskim w Zakrzewie przedpremierowy pokaz publiczny spektaklu MUZEUM EMOCJI. Sam projekt to coś więcej niż wernisaż prac fotograficznych Andrzeja Hajdasza. Wystawa, której kuratorem jest Janusz Oleksa, stała się bowiem dla choreografki Agnieszki Fertały, odsłaniającej w kolejnych scenach obrazy przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Jacka Grzesiaka, pretekstem do przełożenia zawartych w nich emocji na język ruchu.

Muzeum emocji – przedpremiera – relacja

MUZEUM EMOCJI – premiera dla publiczności przełożona

Premiera dla publiczności przełożona z powodu obostrzeń epidemiologicznych

We wskazanym wcześniej terminie odbędzie się zamknięty pokaz przedpremierowy

Nową datę premiery ustalimy tak szybko jak to będzie możliwe

 


MUZEUM EMOCJI to spektakl opowiadający o radości i rozpaczy, dumie i smutku, trwałości i przemijaniu, wysiłku i satysfakcji w świecie wartości jednostkowych i uniwersalnych.

Prace nad spektaklem rozpoczęły się w roku 2019. Na kolejnych sesjach zdjęciowych powstawały układy choreograficzne zamknięte w kadrach, potem w postprodukcji krystalizowały się scenografie a w nich rodziły się inscenizowane obrazy. W tych baśniowych, czasem symbolicznych dekoracjach dominuje język tańca, utrwalony aparatem fotograficznym, zapisany światłem, pełen emocji i znaczeń, różnych w odmiennych stylistykach. Fotograf umieszcza na obrazie zawsze dwie postacie wykreowane przez tancerkę: jedną, poprzez którą choreografka wyraża najpełniej swoje emocje, i drugą, poprzez którą fotograf najlepiej ujawnia swoją sztukę, łącząc w ten sposób dwa języki w jeden komunikat artystyczny.

W trakcie spektaklu obrazy ożywają i stają się na powrót ruchem, z którego powstały. W choreografii Agnieszki Fertały fotokompozycje autorstwa Andrzeja Hajdasza w oprawie muzycznej Jacka Grzesiaka zapraszają do magicznego świata żywych obrazów, w których królują uczucia, i te odnoszące się do codzienności, i te mówiące o tradycji, a w końcu i te odwołujące się do pamięci, tego co lokalne i tego co ogólnoludzkie, czerpiąc z dziedzictwa kulturowego miejsc bliskich i dalekich.

Podczas spektaklu zatańczy AGNIESZKA FERTAŁA, na bębnach (djembe, darabucce, kotle obręczowym), akordeonie, gitarze, skrzypcach ludowych, dudach, harmonijce ustnej, duduku, fleciku prostym i irlandzkim, ligawie, szałamaji, drumli i cymbałach zagra JACEK GRZESIAK, a wystawę swoich fotokompozycji otworzy ANDRZEJ HAJDASZ.

     ZAPRASZAMY NA PREMIERĘ SPEKTAKLU 11 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU, GODZINA 16.00 W DOMU POLSKIM W ZAKRZEWIE (KOŁO ZŁOTOWA)!

Zwiastun spektaklu znajduje się poniżej.