Cyberfoto 2023

CYBERFOTO 2023 W piątek 12 maja 2023 roku nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej XXVI Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji w Częstochowie, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Z satysfakcją odnotowuję, że wysłana przeze mnie praca znalazła się na wystawie wśród bardzo ciekawych obrazów wykreowanych przez pozostałych uczestników konkursu, stanowiąc niezwykle ciekawy przegląd rozmaitych dokonań fotografów zajmujących się cyfrową transformacją obrazu.

Wernisaż był też okazją do wymiany doświadczeń, twórczych rozmów i uczestniczenia w dyskusji na temat sztucznej inteligencji. Przewodniczący jury konkursu – Krzysztof Jurecki podzielił się refleksją na temat pejzażu fotografii cyfrowej przed wkroczeniem sztucznej inteligencji, słowami: „Za moment jurorzy konkursów fotograficznych w Polsce staną przed dylematem, co zrobić z pracami wykonanymi wyłącznie przez sztuczną inteligencję? Jak rozpoznać takie zjawiska i jak je ocenić? […] Czy takie prace będą dopuszczone do konkursu, czy też staną się tylko nowymi, przede wszystkim dekoracyjnymi gadżetami? Trudno coś definitywnie stwierdzić. Z pewnością na nowo trzeba się zastanowić, kim jest artysta i co definiuje obraz fotograficzny” (K. Jurecki, Wobec nowych wyzwań, w: Katalog wystawy 2023).

Tym razem jednak wśród autorów wystawionych prac w Częstochowie nie było robotów, pojawili się natomiast wrażliwi twórcy-ludzie ukazujący w swoich pracach wiele własnych pomysłów, refleksji, interpretacji w różnych estetykach. Twórcze spotkanie z fotografią zwieńczył niezwykle ciekawy wykład Krzysztofa Jureckiego, przybliżający artystyczne działania Ryszarda Czernowa.