PSALM 37. HEROIZM WIDZENIA w Galerii U Jezuitów

Na zaproszenie Galerii U Jezuitów w Poznaniu we czwartek 7 marca 2024 roku miała miejsce druga odsłona performansu „Psalm 37”, którego premiera odbyła się w roku 2023 w Łazędze Poznańskiej. Tym razem projekt otrzymał podtytuł „Heroizm widzenia” i tym samym stał się zachętą do odważnego patrzenia na świat, zmieniającą się rzeczywistość i nas samych dotkniętych zarazą i wojną lub obserwujących z daleka ludzkie cierpienie. Tej refleksji towarzyszyła nadzieja na odzyskanie spokoju, ale też próba obudzenia ze stanu obojętności czy niezauważania ludzkich problemów.

Podczas perfromansu zostały odsłonięte fotokompozycje Andrzej Hajdasza „Psalm 37” przez tancerzy Alisę Makarenko i Alexeya Torgunakova, przy akompaniamencie muzyki skomponowanej i zagranej przez Lidię Wysocką, Urszulę Kołaczek i Michała Gila.

W drugiej sali otwarto po performansie odrębną wystawę rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza, „Heroizm widzenia”, na którą złożyło się dziesięć prac z rozmaitych zrealizowanych projektów.

Liczna publiczność stała się równoprawnymi uczestnikami wydarzenia, współodczuwając emocje wywołane przez tancerzy, muzyków i autora fotografii.

Szczególne podziękowania należą się Ojcu Jackowi Wróblowi, dyrektorowi Galerii U Jezuitów za życzliwość i pomoc przy organizacji, oraz Januszowi Oleksie, kuratorowi wystaw, za merytoryczne wsparcie, cenne uwagi i wygłoszone na wstępie słowa, które wprowadziły w nastrój tego wieczornego spotkania łączącego obraz, ruch i dźwięk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Film nakręcony podczas performansu na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w Galerii U Jezuitów w Poznaniu można obejrzeć, klikając poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę (pierwsze wykonanie) i Michała Gila. Wszelkie prawa zastrzeżone.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relacja fotograficzna z performansu oraz dwa kadry, jeden z wystawy PSALM 37, drugi z HEROIZMU WIDZENIA.