CYBERFOTO 2024

Konkurs CYBERFOTO 2024 rozstrzygnięty. W piątek 10 maja 2024 roku ogłoszono podczas otwarcia wystawy w Częstochowie, w Regionalnym Ośrodku Kultury, wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji, na który 32 autorów nadesłało 147 prac. Wystawa pokonkursowa stanowi przegląd prac fotograficznych powstałych przy użyciu rozmaitych narzędzi do transformacji obrazu. Wystawa potrwa jeszcze do 31 maja.

Tym razem spotkaniu towarzyszyła refleksja na temat sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w procesie twórczym. Wykład dr. Krzysztofa Jureckiego przybliżył to zagadnienie. Wykładowca przedstawił zagrożenia i nowe możliwości płynące z zastosowania AI w kreacji artystycznej.

Z wdzięcznością przyjąłem wiadomość, że moja praca „Bestiariusz” znalazła uznanie i została wyróżniona Nagrodą Krytyka Sztuki Krzysztofa Jureckiego, który w katalogu wystawy pokonkursowej nazwał ją: „bardzo wyrafinowaną w formie i kolorze prac[ą…], która w swej formule sięga do rozwiązań Hieronima Boscha i Petera Bruegla Starszego, a więc do XV i XVI w.”

Jak nie dać się zdominować AI w sztuce? Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, powiedziałbym, że sposobem na to jest nieustanne rozwijanie własnej inteligencji i kreatywności, nierezygnowanie z własnej autonomii twórczej, a wyko- rzystując narzędzie, jakim jest AI, pozostawienie sobie nadrzędnej roli w procesie obrazowania, zgodnie z zasadą wyrażoną przez Krzysztofa Jureckiego w „Autonomii widzenia” (Łódź 2021 t.1, s.5): „Zawsze pozostaje jednak autonomia własnej koncepcji twórczej i myślenia o niej, które powinno być niezbywalną kategorią w sztuce”.

Zdjęcia z wernisażu pochodzą z moich zbiorów prywatnych.