Wystawy

CYBERFOTO 2024

Konkurs CYBERFOTO 2024 rozstrzygnięty. W piątek 10 maja 2024 roku ogłoszono podczas otwarcia wystawy w Częstochowie, w Regionalnym Ośrodku Kultury, wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji, na który 32 autorów nadesłało 147 prac. Wystawa pokonkursowa stanowi przegląd prac fotograficznych powstałych przy użyciu rozmaitych narzędzi do transformacji obrazu. Wystawa potrwa jeszcze do 31 maja.

Tym razem spotkaniu towarzyszyła refleksja na temat sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w procesie twórczym. Wykład dr. Krzysztofa Jureckiego przybliżył to zagadnienie. Wykładowca przedstawił zagrożenia i nowe możliwości płynące z zastosowania AI w kreacji artystycznej.

Z wdzięcznością przyjąłem wiadomość, że moja praca „Bestiariusz” znalazła uznanie i została wyróżniona Nagrodą Krytyka Sztuki Krzysztofa Jureckiego, który w katalogu wystawy pokonkursowej nazwał ją: „bardzo wyrafinowaną w formie i kolorze prac[ą…], która w swej formule sięga do rozwiązań Hieronima Boscha i Petera Bruegla Starszego, a więc do XV i XVI w.”

Jak nie dać się zdominować AI w sztuce? Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, powiedziałbym, że sposobem na to jest nieustanne rozwijanie własnej inteligencji i kreatywności, nierezygnowanie z własnej autonomii twórczej, a wyko- rzystując narzędzie, jakim jest AI, pozostawienie sobie nadrzędnej roli w procesie obrazowania, zgodnie z zasadą wyrażoną przez Krzysztofa Jureckiego w „Autonomii widzenia” (Łódź 2021 t.1, s.5): „Zawsze pozostaje jednak autonomia własnej koncepcji twórczej i myślenia o niej, które powinno być niezbywalną kategorią w sztuce”.

Zdjęcia z wernisażu pochodzą z moich zbiorów prywatnych.

PSALM 37. Z DYSTANSU / HEROIZM WIDZENIA w Atrium UAP

W ramach XXVII Edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki nastąpiła 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 19.00 w Atrium UAP w Poznaniu trzecia odsłona PSALMU 37. Dziękujemy za zaproszenie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu, organizatorom Festiwalu z UAP oraz kuratorowi Januszowi Oleksie za możliwość podzielenia się naszym komunikatem artystycznym i za wszelkie wsparcie. Dziękujemy publiczności, że zechciała być z nami podczas trzeciej odsłony naszego performansu.

Performans fotograficzno-taneczno-muzyczny otworzył tym razem dwie części wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza.

Kurator wystawy, Janusz Oleksa, we wprowadzeniu do wydarzenia powiedział: „Część główna, do której są Państwo zaproszeni, działa obrazem, działa ruchem, tańcem, działa dźwiękiem i muzyką. Autorami tego przedsięwzięcia są: pomysłodawca całości pan Andrzej Hajdasz – fotograf, choreografowie i tancerze, pani Alisa Makarenko i pan Alexey Torugunakov, muzycy, trójka artystów – Lidia Wysocka, Urszula i Michał Gil.

Część pierwsza to Psalm 37, [który] często w przypisach jest [nazywany] losem ludzi złych i dobrych. Jest to niezwykła refleksja, niezwykle wrażliwa i bardzo mądra w kontekście dramatycznych czasów, w których żyjemy.

Część druga to zestaw prac Andrzeja Hajdasza z czterech cykli, które miały swoje odsłony w poprzednich całościowych wystawach”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja własna z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja oczyma widzów. Serdecznie dziękuję uczestnikom performansu, którzy zechcieli podesłać mi zrobione przez siebie zdjęcia w trakcie wydarzenia w Atrium na UAP-ie. Z satysfakcją umieszczam je w tym miejscu, by pokazać ich kadrami wrażenie, jakie zrobił na publiczności pokazany projekt. Wrażliwości tych autorek zawdzięczam dystans potrzebny do spojrzenia na swój własny spektakl. Jeszcze raz dziękuję Renacie Bajce Janockiej, Elżbiecie Tomalak, Hannie Andrzejewskiej-Ashley i Barbarze Maćkowskiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowy opis wydarzenia. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Film nakręcony podczas performansu na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach XXVII Poznańskiej Edycji  Festiwalu i Sztuki, można obejrzeć, klikając poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę (pierwsze wykonanie) i Michała Gila. Wszelkie prawa zastrzeżone.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wirtualny spacer po wystawie w Atrium UAP, ze ścieżką dźwiękową z drugiej części performansu, w wykonaniu Urszuli Gil na wiolonczeli, można obejrzeć, klikając poniżej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PSALM 37 – trzecia odsłona w Atrium UAP w Poznaniu

W ramach XXVII Edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawimy 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 19.00Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20 trzecią odsłonę PSALMU 37.
Performans fotograficzno-taneczno-muzyczny otworzy tym razem dwie części wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza. Pierwsza część składa się z dwunastu prac pod wspólnym hasłem: HEROIZM WIDZENIA. Druga część zatytułowana Z DYSTANSU to siedem obrazów będących próbą refleksji nad kondycją człowieka wobec realnych zagrożeń. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i interpretacją poetyckich słów Psalmu 37. Całość stanowi wspólny komunikat artystyczny fotografa – Andrzeja Hajdasza (autora prac), choreografów i tancerzy – Alisy Makarenko i Alexeya Torgunakova, którzy zatańczą podczas odsłaniania obrazów, oraz muzyków – Urszuli Gil, Lidii Wysockiej i Michała Gila, którzy stworzyli oprawę muzyczną i zagrają na żywo podczas wydarzenia.

„Ten projekt zmienia się razem z nami, dojrzewa – mówi fotograf – wystawiamy go w kolejnym miejscu przy współudziale innej publiczności. Nabieramy dystansu… Pomysł trzeciej odsłony pt. Z DYSTANSU zainicjował telefon od wiolonczelistki. W trakcie próby muzycy rozmawiali o tym, jak bardzo ludzie obojętnieją na tragedię, gdy trwa wystarczająco długo i dzieje się z dala od nich. Jak szybko wracają do codzienności. Więc postanowiliśmy spojrzeć na swój projekt Z DYSTANSU, bo – patrzymy na nasz projekt i żyjemy nim już od 2022 roku, więc Z DYSTANSU, Alexey pracuje teraz w Paryżu, stamtąd patrzy na wschód, więc Z DYSTANSU. Z dystansu widzimy więcej, a jednocześnie mniej… potrzeba nam heroizmu widzenia…”.

Materiały organizatora XXVII Festiwalu Nauki i Sztuki. Kliknij tutaj…

PSALM 37. HEROIZM WIDZENIA w Galerii U Jezuitów

Na zaproszenie Galerii U Jezuitów w Poznaniu we czwartek 7 marca 2024 roku miała miejsce druga odsłona performansu „Psalm 37”, którego premiera odbyła się w roku 2023 w Łazędze Poznańskiej. Tym razem projekt otrzymał podtytuł „Heroizm widzenia” i tym samym stał się zachętą do odważnego patrzenia na świat, zmieniającą się rzeczywistość i nas samych dotkniętych zarazą i wojną lub obserwujących z daleka ludzkie cierpienie. Tej refleksji towarzyszyła nadzieja na odzyskanie spokoju, ale też próba obudzenia ze stanu obojętności czy niezauważania ludzkich problemów.

Podczas perfromansu zostały odsłonięte fotokompozycje Andrzej Hajdasza „Psalm 37” przez tancerzy Alisę Makarenko i Alexeya Torgunakova, przy akompaniamencie muzyki skomponowanej i zagranej przez Lidię Wysocką, Urszulę Kołaczek i Michała Gila.

W drugiej sali otwarto po performansie odrębną wystawę rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza, „Heroizm widzenia”, na którą złożyło się dziesięć prac z rozmaitych zrealizowanych projektów.

Liczna publiczność stała się równoprawnymi uczestnikami wydarzenia, współodczuwając emocje wywołane przez tancerzy, muzyków i autora fotografii.

Szczególne podziękowania należą się Ojcu Jackowi Wróblowi, dyrektorowi Galerii U Jezuitów za życzliwość i pomoc przy organizacji, oraz Januszowi Oleksie, kuratorowi wystaw, za merytoryczne wsparcie, cenne uwagi i wygłoszone na wstępie słowa, które wprowadziły w nastrój tego wieczornego spotkania łączącego obraz, ruch i dźwięk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Film nakręcony podczas performansu na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w Galerii U Jezuitów w Poznaniu można obejrzeć, klikając poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę (pierwsze wykonanie) i Michała Gila. Wszelkie prawa zastrzeżone.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relacja fotograficzna z performansu oraz dwa kadry, jeden z wystawy PSALM 37, drugi z HEROIZMU WIDZENIA.

PSALM 37. HEROIZM WIDZENIA – zapraszamy 7 marca 2024, godz. 19:00

Zaproszenie

„Galeria U Jezuitów” oraz autorzy projektu zapraszają na performans i wystawę we czwartek 7 marca 2024 roku o godzinie 19.00 na ul. Dominikańską 10 w Poznaniu.  To już druga odsłona projektu fotograficzno-taneczno-muzycznego, będącego próbą ilustracji Psalmu 37, wyrażona poprzez wspólny komunikat artystyczny fotografa, choreografki i tancerza oraz muzyków. Premiera miała miejsce w roku 2023 w siedzibie „Łazęgi Poznańskiej” w Poznaniu na Świętym Marcinie.

Refleksji na temat kondycji człowieka wobec realnych zagrożeń, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i odzyskać „substancję wymarzoną” towarzyszy też zachęta do heroizmu widzenia. Można patrzeć i nie widzieć, nie rozumieć tego, na co się patrzy, nie dostrzegać, ignorować, ale też nadawać nowe znaczenia, zestawiać w nieoczekiwane konteksty – nieistniejące, ale możliwe.

Częścią wydarzenia będzie performans na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza w choreografii i wykonaniu Alisy Makarenko i Alexeya Torgunakova z muzyką graną na żywo przez Urszulę Kołaczek, Lidię Wysocką i Michała Gila.

W drugiej sali otwarta zostanie tuż po performansie wystawa pt. Heroizm widzenia autorstwa Andrzeja Hajdasza, na którą składają się  rysunki fotograficzne powstałe z inspiracji baletem i tańcem współczesnym.

Wystawę można zwiedzać  jeszcze w dniach 8 do 10 marca 2024 roku w godzinach 12.00-18.00 w „Galerii u Jezuitów”.

PSALM 37 – PERFORMANS I WYSTAWA

W niedzielę 18 czerwca 2023 roku o godzinie 18.00 w Atelier Wimar / Łazęga Poznańska, Święty Marcin 75 w Poznaniu miał miejsce performans artystyczny na otwarcie wystawy rysunków fotograficznych. Zgodnie z zapowiedzią, mimo przeciwności losu, dotarli do Poznania Alisa Makarenko i Alexey Torgunakov,  którzy przy muzyce granej na żywo przez Urszulę Kołaczek, Lidię Wysocką i Michała Bandurę odsłonili zaambalowane rysunki fotograficzne Andrzeja Hajdasza podczas niezwykłego, poruszającego performansu, w obecności licznie przybyłej publiczności.

PSALM 37: CISI  ODZIEDZICZĄ  ZIEMIĘ. Nasz  projekt fotograficzno-taneczno-muzyczny jest próbą refleksji nad kondycją człowieka wobec realnych zagrożeń, jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak się odnaleźć w niespokojnych czasach i odzyskać „substancję wymarzoną”. Jest też próbą sformułowania wspólnego komunikatu artystycznego fotografa, choreografki, tancerza i muzyków.

W projekcie uczestniczą: fotograf-pomysłodawca Andrzej Hajdasz, tancerz Alexey Torgunakov, choreografka i tancerka Alisa Makarenko.

Współtwórcy podczas pracy, fot. Barbara Hajdasz

Muzykę skomponowali i wykonali: Urszula Kołaczek – wiolonczelistka, Lidia Wysocka – pianistka, Michał Bandura – puzonista. Nad całością pieczę kuratorską roztoczył Janusz Oleksa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relacja z wydarzenia w postaci filmu. Kliknij poniżej.
Wersja autoryzowana przez właścicieli praw autorskich: Andrzeja Hajdasza, Alisę Makarenko, Alexeya Torgunakova, Urszulę (Kołaczek) Gil, Lidię Wysocką, Michała Bandurę. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relacja z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowy opis projektu w postaci pliku PDF. Kliknij tutaj

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBRAZOBRANIE w Atrium UAP – kolejna odsłona

Wczoraj to znaczy 18 maja 2023 roku, miało miejsce otwarcie wystawy rysunków fotograficznych Andrzeja Hajdasza podczas performansu jego pomysłu w choreograficznej i performatywnej oprawie Pauliny Wycichowskiej przy dźwiękach muzyki granej na żywo przez Malwinę Paszek. Wydarzenie to odbyło się w ramach XXVI Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu w Atrium Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz. Była to druga odsłona projektu pokazanego po raz pierwszy w trakcie inauguracji Warsztatów Tańca Współczesnego DANCING fairPayce 2022 w Poznaniu.

Projekt żyje i z biegiem lat zmienia się. Wzbogacają go nowe doświadczenia, nowa przestrzeń, nowi widzowie i czas. Niezmiennie towarzyszy mu natomiast duch Zochy, Zofii Stryjeńskiej, której obrazy i biografia tak zafascynowały trzech twórców „Obrazobrania”.

Relacja z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

 

 

Podczas performansu towarzyszyła nam też Iza Jankowska, która przekazała mi kilkanaście kadrów wykonanych przez nią w czwartkowy wieczór. Izo, bardzo Ci za to dziękujemy. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć jej autorstwa, które będą nam przypominać atmosferę tamtego wydarzenia.


Materiały z premiery w ramach DANCING fairPlayce POZNAŃ 2022. Kliknij tutaj

Cyberfoto 2023

CYBERFOTO 2023 W piątek 12 maja 2023 roku nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej XXVI Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji w Częstochowie, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Z satysfakcją odnotowuję, że wysłana przeze mnie praca znalazła się na wystawie wśród bardzo ciekawych obrazów wykreowanych przez pozostałych uczestników konkursu, stanowiąc niezwykle ciekawy przegląd rozmaitych dokonań fotografów zajmujących się cyfrową transformacją obrazu.

Wernisaż był też okazją do wymiany doświadczeń, twórczych rozmów i uczestniczenia w dyskusji na temat sztucznej inteligencji. Przewodniczący jury konkursu – Krzysztof Jurecki podzielił się refleksją na temat pejzażu fotografii cyfrowej przed wkroczeniem sztucznej inteligencji, słowami: „Za moment jurorzy konkursów fotograficznych w Polsce staną przed dylematem, co zrobić z pracami wykonanymi wyłącznie przez sztuczną inteligencję? Jak rozpoznać takie zjawiska i jak je ocenić? […] Czy takie prace będą dopuszczone do konkursu, czy też staną się tylko nowymi, przede wszystkim dekoracyjnymi gadżetami? Trudno coś definitywnie stwierdzić. Z pewnością na nowo trzeba się zastanowić, kim jest artysta i co definiuje obraz fotograficzny” (K. Jurecki, Wobec nowych wyzwań, w: Katalog wystawy 2023).

Tym razem jednak wśród autorów wystawionych prac w Częstochowie nie było robotów, pojawili się natomiast wrażliwi twórcy-ludzie ukazujący w swoich pracach wiele własnych pomysłów, refleksji, interpretacji w różnych estetykach. Twórcze spotkanie z fotografią zwieńczył niezwykle ciekawy wykład Krzysztofa Jureckiego, przybliżający artystyczne działania Ryszarda Czernowa.

XXXII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej 2022

W sobotę 10 grudnia 2022 roku nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej. Jedna z moich prac została zakwalifikowana do wystawy podsumowującej wydarzenie. Cieszę się, że można ją było pokazać wśród 93 fotografii 52 autorów spośród 511 prac nadesłanych na konkurs.

Jak napisał Adam Sobota we wstępie do katalogu: „Wśród nadesłanych prac nie brakowało też klasycznych przedstawień pejzażu, zjawisk natury czy społecznego fotoreportażu, co wyposaża wystawę w szersze spektrum wrażeń”.

Zapraszam serdecznie do obejrzenia wystawy w Żarach w Salonie Fotografii Artystycznej przy Rynku 17.

OBRAZOBRANIE – performans

Już  20 sierpnia 2022 r. o godz. 19:00 zabierzemy Was na performatywny spacer, zawłaszczając dwa poziomy budynku fairPlayce w Poznaniu, ul. Bożydara 10, podczas którego królować będą taniec (Paulina Wycichowska), muzyka (Malwina Paszek) i rysunki fotograficzne (Andrzej Hajdasz) a towarzyszyć nam będzie duch Zofii Stryjeńskiej, której obrazy nas zauroczyły…

 

Relacja z wydarzenia w postaci reportażu. Kliknij tutaj

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Relacja z wydarzenia w postaci filmu. Kliknij poniżej

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podczas otwarcia wystawy rysunków fotograficznych, nad którymi pracowałem wspólnie z Pauliną Wycichowską od września 2021 roku, licznie zgromadzona publiczność mogła uczestniczyć w performansie przygotowanym przez Paulinę (choreografia i wykonanie) i Malwinę Paszek (muzyka). Dzięki Irenie Korcz możemy oglądać kadry z tego wydarzenia. Poniżej zamieszczam jej dokumentację zdjęciową.

Jako  element performansu pojawiła się projekcja filmu składającego się ze scen nakręconych podczas sesji zdjęciowych do naszego projektu. Zapętlony film w konwencji niemego kina, wyświetlany był na ekranie podczas trwania całego wydarzenia. W filmie występują Paulina Wycichowska i Andrzej Hajdasz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Błyskotliwa relacja nieocenionego Mariusza Holeczka z pozycji uczestnika performansu. Felieton rodem z krakowskiej bohemy (vel. wielkopolskiej). Jakby powiedziała Zofia Stryjeńska: „Raz kozie, dancing!”